موتور ساید کرکره برقی

  • موتور کرکره برقی (ساید)

    موتور کرکره برقی (ساید)

    مورد استفاده این نوع موتورها جهت کرکره برقی (صنعتی) بوده و این موتورها توان جابجایی وزن میان 300 تا 2000 کیلوگرم را دارند . یکی از برندهای مناسب جهت استفاده در سیستم کرکره برقی (صنعتی) ، موتورهای ساید کمپانی (Swift) و از نوع DC آن می باشد